Aluminios y Plásticos Cataluña

AW1050

aa1050Característiques principals

Resistència mecànica baixa. Alta resistència a la corrosió. Conductivitat tèrmica i elèctrica elevades. Fàcil conformació, bona soldabilitat.

 

Ús habitual

Indústria química, farmacèutica i d’alimentació, estris i aparells domèstics, recipients, electrotècnica, senyals, escales graduades; embalatges (tubs, caixes, càpsules); làmines primes, sostres.

 

Possibilitats d’aplicació i utilització

CRITERIS
CORROSIÓ Resistència a atmosfera normal Excel·lent
Resistència atmosfera industrial Excel·lent
COND. ELÈCTRICA Conductivitat elèctrica Excel·lent
TRACTAMENT SUP. Abrillantat Excel·lent
Anoditzat industrial Excel·lent
Anoditzat decoratiu Excel·lent
CONFORMAT Plegat en calent Excel·lent
Plegat en fred Excel·lent
Embotit / Repulsados ​​
Sostre
Mecanitzat Medi-Dolent
ACOBLAMENT Soldadura sota atmosfera protectora Excel·lent
Soldadura per resistència Bona

 

Composició Química

ELEMENTS Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Tu Bi Pb En ALTRES
MÍNIM
MÀXIM 0’25 0,4 ​​ 0’05 ​​ 0’05 ​​ 0’05 ​​ 0’05 ​​ 0’05 ​​ 0’07 0’05 ​​ RESTA

% pes

 

Característiques mecàniques

ESTAT METAL·LÚRGIC Rp 0,2 (MPa) Rm (MPa) A50 (%) Duresa HB
O/H-111 20 64-95 28 20
H18 120 140 5 44
H-24 105 105-145 10 36

 

Ràdios de plegat

GRUIXOS
ALIATGE / ESTAT 0,4 ​​ 0,8 1,6 3,2 4,8 6,0 10
COEFICIENTS DE PLEGAT
1050 0/H111 0 0 0 0,5 1 1 1,5
1050 H24 0 0,5 1 1 2 2 2,5

* MULTIPLICAR EL COEFICIENT PER L’GRUIX DE LA PLACA I OBTINDREM EL RADI DE PLEGAT