Aluminios y Plásticos Cataluña

Característiques

Coure electrolític i aliatges

cobre-barra-1

Característiques mecàniques

Denominació Estat Resistència tracció (R)
N/mm 2
Límit elàstic 0,2% N/mm 2 Allargament mínim% Duresa
Vickers HV Brinell HB
mín màx A5 A10 mín. màx. mín. màx.
F41 Dur 290-360 mín. 250 5 80 105

 

Característiques químiques dels aliatges més usuals

Aliatge Components principals Denominació Aplicacions
Cu + Ag P O
  mín. màx. mín. màx
Cu ETP ≥ 99,9 0,01 0,06 Coure electrolític Conductors elèctrics – Intercanviadors de calor    
Cu DHP ≥ 99,85 0,013 0,050 0,01 Coure desoxidar al fòsfor, d’alt contingut Treballs en coure que requereixin soldadures o embutación; canonades industrials, sanitàries o de refrigeració.  

 

Característiques elèctriques

Platina Cu ETP

Estat Resistència 20 º C Conductivitat 20 º C mínima
Ω mm 2 màx m % IACS
m Ω mm 2
Recuit 0,01754 57 98,3
Semidur 0,01786 56 96,5
Dur 0,01786 56 96,5

 

Aliatges Especials

Coure aliat amb:
alumini · beril · li · bor · crom · cobalt · ferro · ferro / alumini · ferro / manganès · manganès · níquel · silici · Plats · zirconi · etc.

PECES FOSES I FORJA