Aluminios y Plásticos Cataluña

Ferro fos

Ferro fos en colada contínua

hierro-fundido-continua

perlítica GG-25: Fundició laminar perlítica-ferrítica DIN 1691 GG-25

Qualitat de duresa mitjana (180-220 HB) aconsellable per a usos on es requereix un equilibri entre les característiques mecàniques i la facilitat de mecanitzat.

 

 

hierro-fundido

nodular GGG-50: Fundició esferoïdal perlítica-ferrítica DIN 1693 GGG-50/7

Gràcies a la seva estructura perlítica-ferrítica té una major resistència al desgast i una duresa superior (180-230 HB) que altres qualitats. Es recomana per a aplicacions en les quals una bona maquinabilitat i superfície d’acabat són requerides a més que hi hagi fricció amb altres peces i/o materials.

 

Composicions químiques i característiques mecàniques-físiques

GG-25
CARACTERÍSTIQUES
Resistència al cisallament N/mm 2 200-300
Resistència Torsió N/mm 2 200-300
Coeficient Poison   0,26
Resistència a la compressió N/mm 2 700-850
Mòdul d’elasticitat E GN/mm 2  
** Mòdul d’elasticitat E KN/mm 2 100-120
*** Límit d’elasticitat a 0,1% convencional N/mm 2 160-220
Elongació % 0,2/0,8
Resistència a la flexió N/mm 2 330
Límit fatiga. Sense entalla (Ø10, 6)    
Relació de fatiga sense entalla Limit/UTS  
Límit fatiga. Amb entalla (Ø10, 6) N/mm 2  
Conductivitat Tèrmica a 300 ° W/(K °. m) 45
Capacitat Tèrmica 20 ° a 500 ° C J/Kg.K °) 460-535
Coeficient de dilatació lineal 20 °-400AC μ.m/(mK) 11.7-13
Densitat gr/cm 3 7,2
Pèrdua per histèresi (B = 1T) J/m 3 2500-3000
Resistivitat μΩ.m 0,7-0,75
Permeabilitat μH/m 220-330

 

Composició indicativa
Carboni 2,9-3,65
Silici 1,8-2,9
Manganès 0,5-0,7
Sofre 0,1 màx.
Fòsfor 0,3 màx.

 

DIÀMETRE DURESA HB. Min-Max.
40-75 mm 180-220
75-150 mm 170-220
Superior 150 mm 160-220
GGG-50
CARACTERÍSTIQUES
Resistència al cisallament N/mm 2 400-500
Resistència Torsió N/mm 2 400-500
Coeficient Poison   0,275
Resistència a la compressió N/mm 2 800
Mòdul d’elasticitat E GN/mm 2 169
** Mòdul d’elasticitat E KN/mm 2  
*** Límit d’elasticitat a 0,1% convencional N/mm 2  
Elongació % 3-10
Resistència a la flexió N/mm 2  
Límit fatiga. Sense entalla (Ø10, 6)   200-220
Relació de fatiga sense entalla Limit/UTS 0,45
Límit fatiga. Amb entalla (Ø10, 6) N/mm 2 120-140
Conductivitat Tèrmica a 300 ° W/(K °. m) 35,2
Capacitat Tèrmica 20 ° a 500 ° C J/Kg.K °) 515
Coeficient de dilatació lineal 20 °-400AC μ.m/(mK) 12,5
Densitat gr/cm 3 7,2
Pèrdua per histèresi (B = 1T) J/m 3 1000-2000
Resistivitat μΩ.m 0,51
Permeabilitat μH/m 1596

 

Composició indicativa
Carboni 3,4-3,85
Silici 2,3-3,1
Manganès 0,1-0,3
Sofre 0,020 màx.
Fòsfor 0,1 màx.

 

DIÀMETRE DURESA HB. Min-Max.
40-75 mm 180-230
75-150 mm 170-230
Superior 150 mm 170-230