Aluminios y Plásticos Cataluña

Baquelita

baquelita

Paper fenòlic / Baquelita

El paper fenòlic, també coneguda com a marca “Baquelita” és un laminat de papei Kraft impregnat amb resina fenòlica. La combinació de les seves elevades característiques elèctriques i mecàniques li faciliten un camp d’aplicació molt ampli en la indústria.

SEVES PRINCIPALS APLICACIONS SÓN QUADRES DE MANIOBRA, TROQUELERIA, REGLETES DE CONNEXIÓ I PECES AÏLLANTS PER A LA INDÚSTRIA EN GENERAL.

PROPIETATS UNITAT VALOR
TIPUS SEGONS NORMADIN 7735 Hgw2061  
TENSIÓ DE FLEXIÓ A LA RUPTURA PERPENDICULAR A LA LAMINACIÓ (a temp. 20 ° C) Mpa 120
MÒDUL APARENT D’ELASTICITAT A FLEXIÓ. Mpa 7×10 3
RESISTÈNCIA A LA TENSIÓ Mpa 120
RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ PERPENDICULAR A LES CAPES Mpa 300
RESISTÈNCIA A L’ESQUERDA PARAL·LELA A LES CAPES Mpa 10
DENSITAT g/cm3 1,4
ÍNDEX A LA TEMPERATURA ° C 120
ABSORCIÓ D’AIGUA (per a espessor 3 m/m) mg 260