Aluminios y Plásticos Cataluña

Poliamida 6 / Nylon 6

nylon

Aquest material ofereix una combinació òptima de resistència mecànica, al desgast, rigidesa i tenacitat. Tot això, juntament amb el fet de ser un bon aïllant elèctric i posseir una bona resistència química. Aquest és un material universal per a la fabricació d’elements mecànics, i per al manteniment industrial. Les seves característiques principals són alta resistència mecànica, rigidesa, duresa i tenacitat. Bona capacitat de recuperació a l’impacte (resistència), bona resistència a la fatiga, bones propietats de lliscament.

PROPIETATS MÈTODE P.6/Nylon UNITAT
DENSITAT DIN 53.479 1,41 gr/cm 3
ABSORCIÓ D’HUMITAT 50% HR
100% HR
2,7
9
%
PUNT DE FUSIÓ ASTM D789 7,20 ° C
CONDUCTIVITAT TÈRMICA DIN 52.612 0,28 W/Km
COEFICIENT DE DILATACIÓ TÈRMICA DE 20 ° CA 50 ° C   85.10-6 m/m K
TEMPERATURA MÀX. D’UTILITZACIÓ NORMAL
PUNTES
90
150
° C
TEMPERATURA MÍNIMA D’UTILITZACIÓ   -40 ° C
RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ DIN 53.455 70 N/m/m 2
MÒDUL D’ELASTICITAT DIN 53.457 2850 N/m/m 2
ALLARGAMENT A LA RUPTURA DIN 53.455 > 50 %
RESISTÈNCIA AL IMPACTE DIN 53.453 3,8 Kj/m 2
DURESA A LA BOLA DIN 53.456 136 N/m/m 2
DURESA SHORE DIN 53.505 D 75  
DURESA ROCKWELL ASTM D785 M 82  
RIGIDESA transversal DIN 53.482 05/10 i 12 Ohm/cm
COEFICIENT DE FRICCIÓ   0,1-0,3 μ