Aluminios y Plásticos Cataluña

Polietilè

polietileno

POLIETILE (PE-HMW) 500 / (PE-UHMW) 1000

El Polietilè 500, ofereix una bona combinació de rigidesa, tenacitat i resistència, juntament amb una bona resistència al desgast ia l’abrasió, a més de poder ser soldat amb facilitat. La seva utilitat principal és en la indústria de l’alimentació, a més de tot tipus d’aplicacions mecàniques, químiques i elèctriques.

El Polietilè 1000, combina una excel · lent resistència al desgast ia l’abrasió, amb una resistència a l’impacte excel · lent, fins i tot a baixes temperatures. S’aplica principalment en maquinària d’embotellament, enllaunat i envasat, indústria química, equips criogènics, indústria tèxtil i equips d’emmagatzematge i transport en general.

Els colors principals del polietilè són blanc, negre i verd. Hi ha possibilitat de subministrar altres colors sobre consulta.

PROPIETATS MÈTODE UNITAT VALOR
DENSITAT DIN 53479 g/cm3 0,95
ABSORCIÓ HUMITAT 50%VHR 100% HR % 0,9
PUNT FUSIÓ ASTM D 789 °C 138
CONDUC. TÈRMICA DIN 52612 W/Km 0,43
COE. DILATACIÓ TÈRMICA DE 20 a 50 °C m/m K 200 10-6
TEMPERATURA MÀX. UTILITZACIÓ NORMAL
AMB PUNTES
°C 80
110
TEMPERATURA MÍN. UTILITZACIÓ °C -100
RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ DIN 53455 N/m/m2 28
MÒDUL ELASTICITAT DIN 53457 N/m/m2 900
COEFICIENT DE FRICCIÓ 0,2
RESISTÈNCIA A L’IMPACTE DIN 53453 Kj/m2 No trenca
ALLARGAMENT AL TRENCAMENT DIN 53455 % 800
RIGIDESA DIELÈCTRICA DIN 53481 Kv/mm 90
RIGIDESA TRANSVERSAL DIN 53482 Ohm/cm 1.1018
RESISTÈNCIA SUPERFICIAL DIN 53482 Ohm 1.1013