Aluminios y Plásticos Cataluña

AW2017

aw2017Característiques principals

Elements estructurals mecanitzats que requereixen elevades característiques.

 

Ús habitual

Indústria, aviació, cargols, perns, maquinària, eines, etc.

 

Possibilitats d’aplicació i utilització

CRITERIS
CORROSIÓ Resistència a atmosfera normal Regular
Resistència atmosfera industrial Mal
TRACTAMENT SUP. Anoditzat industrial Regular
Anoditzat decoratiu Regular
CONFORMAT Embotit / Repulsados ​​ Mal
ACOBLAMENT Soldadura sota atmosfera protectora
Soldadura per resistència Molt bé

 

Composició química

 

ELEMENTS Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Tu En ALTRES
MÍNIM 0,20 0,70 3,4 0,40 1,40 0,10 0,25 RESTA Zr + Tu
MÀXIM 0,8 0,7 4,5 1,00 1,00 0,10 0,25 RESTA 0,25

% pes

 

Característiques mecàniques

ESTAT METAL · LÚRGIC Rp 0,2 (MPa) Rm (MPa) A50 (%) Duresa HB
T4 245 390 14 105