Aluminios y Plásticos Cataluña

AW2030

aw2030Característiques principals

Aquest aliatge és seleccionada quan la maquinabilitat i altes característiques mecàniques són necessàries per la seva baixa resistència a la corrosió, es recomana un anoditzat protector.

 

Ús habitual

Per la seva excel·lent mecanització d’ús es fa imprescindible per treballar a altes velocitats amb un magnífic arrencada de ferritja.

 

Possibilitats d’aplicació i utilització

CRITERIS T-4
CORROSIÓ Resistència a atmosfera normal Mitjana
Resistència atmosfera industrial i marina Mitjana
COND. ELÈCTRICA Conductivitat elèctrica
TRACTAMENT SUP. Abrillantat Medi
Anoditzat industrial Medi
Anoditzat decoratiu Sota
CONFORMAT Plegat en calent
Plegat en fred
Embotit / Repulsados ​​
Sostre
Mecanitzat Excel · lent
ACOBLAMENT Soldadura sota atmosfera protectora Baixa
Soldadura per resistència Bona

 

Composició química

ELEMENTS Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Tu Bi Pb En ALTRES
MÍNIM 3,30 0,20 0,50 0,80
MÀXIM 0,80 0,70 4,50 1,00 1,30 0,10 0,50 0,20 0,20 1,50 RESTA

% pes

 

Característiques mecàniques

ESTAT METAL · LÚRGIC Rp 0,2 (MPa) Rm (MPa) A50 (%) Duresa HB
T-4 310 445 11 110