Aluminios y Plásticos Cataluña

Característiques

Bronze en colada contínua

bronce-barra-la-2da-mejor

  denom.
comercial
  Cu Sn Pb Zn Ni Si P Fe En Mn Sb S Altres
BRONZES
VERMELLS
I
BRONZES
AL ESTANY
IM-2 Mín Resta 4.0 4.0 4.0                  
Màx.   7.0 6.5 6.5 2.0                
IM-3 Mín Resta 6.0 5.0 5.3                  
Màx.   8.0 8.0 5.5 2.0               1.0
IM-4 Mín Resta 9.0 1.0                    
Màx.   11.0 2.0 3.0 2.0   0.2 0.25     0.3 0.1  
IM-5 Mín 83.5 10.5 0.7                    
Màx. 87.0 12.5 2.5 2.0 2.0   0.4 ​​ 0.2     0.2 0.08  
BRONZE AL
PLOM
IM-7 Mín 78.0 9.0 8.0       0.05            
Màx. 82.0 11.0 11.0 2.0 2.0   0.10 0.25     0.50 0.10  
BRONZE
ALUMINI
IM-8 Mín 76       4.0     4 8.5        
Màx. 83 0.1 0.03 0.5 6.0 0.1   5.5 10.5 3      
LLAUTÓ
ALTA
RESISTÈNCIA
IM-LAR Mín 60.0             1.5 3.0 2.5      
Màx. 67.0 0.2 0.2 Resta 3.0 0.1 0.03 4.0 7.0 5.0      

 

Den. Descripció Equivalències
internacionals
Límit Elàstic
Rp. 0,2
N/mm²
Càrrega
ruptura
Rm
N/mm ²
Allarga-
ment
A5 (%)
Duresa
HB 10/1000
Mòdul
Elàstic
KN/mm²
Densitat
Kg/dm3
IM-2 Material resistent a l’aigua de mar i soldable amb soldadura tova; només condicionalment
soldadura forta.
EL 1982: 1998 CC491K
BS 1400 LG2
DIN 1705 CuSn5Zn5Pb5
110 250 13 65 65/105 08/08
IM-3 Coixinets, plaques de lliscament
fins pics de 4.000 N / cm ²
Apropiat per lliscament de
emergència. Resistent a l’aigua de mar.
EN 1982:1998 CC493K
BS 1400 LG4 / DIN 1705 CuSn7ZnPb
120 260 12 70 98/115 08/08
IM-4 Material dur resistent a l’aigua de mar per coixinets de lliscament i
peces d’acoblament
sotmeses a esforços moderats.
DIN 1705 Rg 10 / BS 1400 LG març
ISO 1338 CuSn10Zn2
140 280 8 90 75/110 08/07
IM-5 Engranatges i corones dentades, coixinets amb càrregues altes i relativament baixes velocitats. EL 1982: 1998 CuSn11Pb2-C
DIN 1705 CuSn12Pb
150 300 5 90 90/110 08/07
IM-7 Material de bona resistència a la corrosió,
lliscament i desgast.
EL 1982: 1998 CC495K
BS1400 LB2 / DIN 1716 CuPb10Sn10
110 220 6 70 75/83 9.0
IM-8 Per molt altes càrregues i esforços. Resistent a àcids no oxidentes,
fins i tot aigua de mar calenta. Material molt soldable.
N 1982: 1998 CC333G
BS1400 AB2 / DIN 1714 CuAl10Ni
280 650 13 150 110/128 07/06
IM-LAR Material de molt alta càrrega estàtica per a treballs sotmesos a velocitats lentes, usats per TROQUELERIA. EL 1982: 1998 CC762S
BS 1400 HTB3 / DIN 1709 CuZn25Al5
480 750 5 190 105/115 08/07