Aluminios y Plásticos Cataluña

Bronze

mecanizado-bronce

EMMOTLLAMENT MANUAL

Aliatges:

IM-2 (CuSn5Zn5Pb5)
IM-3 (CuSn7ZnPb)
IM-4 (CuSn10)
IM-5 (CuSn12Ni2)
IM-6 (CuPb10Sn10)
IM-8 (CuAl10Ni)

Capacitats:
  • Mida de caixes fins 2500X2500
  • Pes peces fins a 500 Kg
Serveis:
  • Fabricació de models
  • Fabricació de models Porex

bronce-mecanizado-fundido

barres buides – DOLLAR, AROS

  • Fins diàmetre fins a 2500
  • Pes peces fins a 6000 Kg