Aluminios y Plásticos Cataluña

Mesures – Plaques

PLAQUES METACRILAT
GRUIXOS NORMALITZATS DE PLACA
Incolor Blanc Colors
Gruix m/m. Pes mtr.2 Pes mtr.2 Pes mtr.2
1 1,19 1,19
2 2,38 2,38 2,38
2,5 2,97 2,97
3 3,57 3,57 3,57
4 4,76 4,76 4,76
5 5,95 5,95 5,95
6 7,14 7,14 7,14
7 8,33
8 9,52 9,52 9,52
10 11,9 11,9 11,9
12 14,28
15 17,85
18 21,42 »
20 23,8
25 29,75

FORMATS DE PLACA
GRUIX FORMAT
1 2050×1250
2 3050×2050
2,5 3050×2050 4050×2050 6110×2050
3-4-5-6-8-10 3050×2050/4050×2050
12-15-18-20 3050×2050 4050×2050