Aluminios y Plásticos Cataluña

Poliamida 6 + MoS2 (extruït)

nylatron

POLIAMIDA 6 + MoS2 (extruït) Nylatron GS

En afegir MoS2 s’obté un material amb una rigidesa, duresa i estabilitat dimensional millors a la PA 06/06 a canvi de certa pèrdua de resistència a l’impacte. La dispersió de bisulfur de molibdè en la seva estructura molecular, dóna com a resultat major graude cristal.lització, millorant d’aquesta manera les seves propietats de fregament i desgast.

 

PROPIETATS Mètes d’assaig IS0/(IEC) Unitats Nylatron GSM
Color   gris-antracita
Densitat 1183 g/cm3 1,16
Absorció d’aigua:      
– després d’estar 24/96 h submergit en aigua a 23 °C (1) 62 mg 52/98
  62 % 0,76/1,43
– fins la saturació en aire a 23°C / 50 % HR —   % 2,4
– fins la saturació en aigua a 23 °C —   % 6,7
Propietats tèrmiques (2)      
Temperatura de fusió —   °C 220
Temperatura de transició vítria (3) —   °C  
Conductivitat tèrmica a 23 °C —   W/(K-m) 0,3
Coeficient de dilatació tèrmica linial:      
– valor mitjà entre 23 i 60 °C     80.10-6
– valor mitjà entre 23 i 100 °C     90.10-6
Temperatura de deformació per càrrega:      
– pel mètode A: 1,8 MPa + 75   80
Temperatura màxima de servei en aire:      
– en períosdes curts (4) —     170
– en contínuo: durane 5.000 / 20.000 h (5) —     105/90
Temperatura mínima de sevei(6)      -30
Inflamabilitat (7):      
– “Índex d’oxígen” 4589  % 25
– respecte a la classificació UL 94 (per 3/6  mm de gruix) —   —   HB/HB
Propietats mecàniques a 23 °C (8)      
Assaig a tracció (9):      
– esforç de tensió per fluència / esforç al trencament (10) + 527 MPa 78/—
  ++ 527 MPa   50/—
– elongació al trencament (10) + 527 % 25
  ++ 527 % >50
– mòdul d’eslasticitat (11) + 527 MPa   3300
  ++ 527 MPa   1600
Assaig a compressió (12):      
– esforç al 1 /2/5 % de deformació (11) + 604 MPa     25/49/88
Assaig de fluència a tracció (9):      
– esforç necessari per produir un 1 % de deformació + 899 MPa     21
les 1.000 h (σ1/1000) ++ 899 MPa     9
Resistència a l’impacte Charpy – sense entella (13) + 179/1eU kJ/m2 SR
Resistència a l’impacte Charpy – amb entella + 179/1eA kJ/m2   3,5
Resistència a l’impacte Izod – amb entella + 180/2A kJ/m2   3,5
  ++ 180/2A kJ/m2   7
Duresa amb bola (14) + 2039-1 N/mm2 160
Duresa Rockwell (14) + 2039-2 —      M 84
Propietats elèctriques a 23 °C      
Resistència dielèctrica (15) + (60243) kV/mm 24
  ++ (60243) kV/mm  16
Resistividad volumètrica + (60093) Ω.cm > 1014
  ++ (60093) Ω.cm   > 1012
Resistividad superficial + (60093) Ω   > 1013
    (60093) Ω  > 1012
Permeabilitat relativa εr: – a 100 Hz + (60250) —    3,6
  ++ (60250) —    6,6
-a 1 MHz + (60250) —    3,2
  ++ (60250) —    3,7
Factor de pèrdues dielèctriques tan δ: – a 100 Hz + (60250) —    0,012
    (60250) —    0,14
– a 1 MHz + (60250) —    0,016
  ++ (60250) —    0,05
Índex comparatiu de la resistència a la descàrrega superficial (CTI) + (60112) —    600
  ++ (60112) —    600

 Nota: 1 g/cm3 = 1.000 kg/m3; 1 MPa = 1 N/mm2; 1 kV/mm = 1 MV/m.