Aluminios y Plásticos Cataluña

PVDF

pvdf-placa-2

PVDF (Fluorur de Polivilideno) és un termoplàstic altament cristal · lí. Manté les seves propietats elèctriques, tèrmiques i mecàniques en un ampli rang de temperatures (-40 a 150 º C). Resisteix molt bé la intempèrie i especialment les radiacions UV i els raigs Gamma.

És dimensionalment estable i resistent a una àmplia gamma d’agents químics, autoextingible, amb poca emissió de fums qual cosa fa d’ell un bon aïllant elèctric.

A diferència de PTFE i altres termoplàstics, té una gran resistència a la deformació mecànica. No absorbeix aigua. És absolutament atòxic i es pot utilitzar directament en contacte amb els aliments. Bon mecanitzat.

Aquestes propietats poden millorar amb additius com fibra de vidre o fibra de carboni.

PROPIETATS MÈTODE UNITAT VALOR
DENSITAT DIN 53.479 gr/cm3 1,78
RESISTÈNCIA A LA DEFORMACIÓ PER TRACCIÓ DIN 53.455 Mpa 55
ALLARGAMENT A LA RUPTURA DIN 53.457 % 2-40
MÒDUL D’ELASTICITAT DESPRÉS DE TRACCIÓ DIN 53.452 Mpa 2000
DURESA PER indentació de BOLA 30s DIN 53.456 Mpa 105
PUNT DE FUSIÓ DIN 53.736 º C 178
TEMPERATURA DE TRANSICIÓ CRISTAL · LINA 53.736 º C -18
TEMPERATURA DE DISTORSIÓ PER CALOR 53.461 º C 140
TEMPERATURA MÀX. A PERÍODES CURTS   º C 150
ABSORCIÓ D’HUMITAT DIN53 715 %  
ABSORCIÓ D’AIGUA A LA SATURACIÓ DIN 53.495 %