Aluminios y Plásticos Cataluña

Vidre Epoxy

fibra-vidrio

Plaques de vidre – Epoxy

HGW 2372 I 2372.4 norma 7735

Plaques de fibra de vidre Epoxy és un laminat fabricat a base de teixit de vidre impregnat amb resines epoxídiques. D’excel · lent comportament mecànic i elèctric. Gran estabilitat dimensional.

PROPIETATS UNITAT VALOR
TIPUS SEGONS NORMA DIN 7735 Hgw 2372 Hgw 2372.4
TENSIÓ DE FLEXIÓ A LA RUPTURA perpendicular a la LAMINACIÓ (a 20 º C) Mpa 340 240
MÒDUL APARENT D’ELASTICITAT A FLEXIÓ Mpa 24×10 3 24×10 3
RESISTÈNCIA A LA TENSIÓ Mpa 300 300
RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ PERPENDICULAR A LES CAPES Mpa 300 350
RESISTÈNCIA A L’ESQUERDA PARAL·LELA A LES CAPES Mpa 30 30
DENSITAT g/cm 3 1,7-2,0 1,7-2,0
ÍNDEX A LA TEMPERATURA ° C 130 155
ABSORCIÓ D’AIGUA (per a espessor 3 m/m) mg 8 13

Gruixos de placa: de 0,2 m/ma 70 m/m.

Formats de placa:
1000×1000 m/m.
2000×1000 m/m.